0
Mijn winkelwagen

Je winkelwagentje is leeg.

Privacy Policy Alprovi

Dank je voor je interesse in onze website. In deze privacyverklaring leggen wij je uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken en welke rechten je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van Alprovi. Alprovi is gevestigd in Veenendaal aan de Kruisboog 35 en ons KvK-nummer is 60893389. En wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Algemene standpunten

Alprovi heeft de volgende algemene standpunten ten aanzien van je privacy. Zij:

 • Respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.alprovi.nl, van haar (potentiële) relaties en klanten;
 • Gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om;
 • Verkoopt gegevens niet;
 • Deelt gegevens alleen met partijen die met haar diensten te maken hebben of wanneer zij dit wettelijke verplicht is;
 • Houdt zich aan de geldende privacywetgeving.

Persoonsgegevens

Je hebt in principe geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wil je gebruik maken van onze dienstverlening? Dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Je bent verplicht een deel van de gegevens in te vullen, anders kunnen wij onze dienst niet naar behoren leveren.

Wij verwerken verschillende gegevens van je. Welke dit zijn, hangt af van de dienst waarvan je gebruik maakt en welke gegevens je ons aanlevert. Wij verzamelen alleen gegevens die je zelf invult of die wij via cookies ontvangen.

Contact

Als je contact met ons opneemt, dan kunnen wij uw contactgegevens opslaan. Dit kan om algemene contactgegevens gaan, zoals telefoonnummer of e-mailadres en naam. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen.

Account aanmaken

Je hebt de mogelijkheid om een account aan te maken, echter is dit niet verplicht. Wanneer je een bestelling plaatst bij Alprovi worden jouw persoonlijke gegevens altijd opgeslagen, ongeacht of je een account heeft. Om een account aan te maken en te zorgen dat de levering en facturatie goed verloopt, laat je de volgende gegevens achter:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Btw-nummer indien je zakelijk koopt;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;

Indien je een account hebt aangemaakt, kun je zelf je profiel en voorkeuren beheren.

Plaatsen bestelling

Met je account kun je bestellingen plaatsen, je huidige bestellingen en vorige bestellingen inzien en de status van de bestelling bijhouden. Ook daar kun je gegevens met ons delen. Dit kunnen zijn jouw:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres en postcode;
 • Gewenste betaalmethode.

Nieuwsbrief

Indien je op de hoogte wilt worden gehouden van onze aanbiedingen, diensten en producten, dan kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dit kan door je e-mailadres achter te laten tijdens het afrekenen van de order.

Je kunt je  altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit kunt je  doen door je af te melden via de link onderaan iedere mail.

Kredietwaardigheidscheck

Indien je wilt betalen via de optie achteraf betalen (Billink), dan doen zij een kredietwaardigheidscheck. Hieruit moet blijken of je kredietwaardig bent om ons te beschermen tegen fraude en eventuele toekomstige betalingsachterstanden.

Cookies

We plaatsen cookies of vergelijkbare technieken om de website goed te laten functioneren. Zo onthouden wij dat je een product in het winkelmandje heeft geplaatst en hoef je niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Daarnaast analyseren wij jouw klikgedrag op onze website om onze website en dienstverlening te optimaliseren. Via cookies van derden kunnen wij je surfgedrag bijhouden zodat wij gerichte advertenties kunnen laten zien. Wij verwerken hiervoor onder andere (een deel van het) IP-adres.

Grondslagen

Alprovi verwerkt persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst, op grond van onze wettelijke plicht en volgens onze algemene voorwaarden.

Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met  (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van gegevens

Alprovi deelt persoonsgegevens alleen met verschillende partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

De meeste partijen bevinden zich binnen de Europese Unie. Met partijen die buiten de EU zijn gevestigd, zoals MailChimp (nieuwsbrief), zorgen wij voor passende waarborgen. We maken alleen gebruik van deze partijen die onderdeel uitmaken van het Privacy Shield framework of als er vergelijkbare maatregelen zijn getroffen die zorgen dat jouw gegevens ook daar veilig worden verwerkt.

Bij het kiezen van een bepaalde betaalmethode, word je doorgeleid naar de desbetreffende aanbieder. Deze aanbieder verwerkt in dat geval jouw persoonsgegevens. Het privacybeleid van de desbetreffende provider is dan van toepassing.

Beveiligingsmaatregelen

Alprovi vindt de beveiliging van jouw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen zodat gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft. Enkele van deze maatregelen tref je hieronder aan:

 • Deze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Deze website voldoet aan de eisen die gelden voor webshops, waaronder gebruik maken van veilige betaalmethodes;
 • Onze IT-systemen zijn up-to-date en beveiligd;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot persoonsgegevens;
 • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.

Jouw rechten

Door in te loggen op je account, kun je jouw gegevens inzien, beheren en wijzigen, zoals naam, e-mailadres en contactgegevens. Een verzoek tot verwijdering van het account kun je ook bij ons indienen per e-mail.

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken elektronisch naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indien je toestemming hebt gegeven voor een verwerking van de persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kunt je deze toestemming ten alle tijden intrekken op dezelfde wijze waarop je jouw toestemming hebt verleend. De intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking voor jou intrekking.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alprovi.nl. Graag als onderwerp noemen: “Persoonsgegevens”.

Wij zullen controleren of het verzoek door jou is gedaan. Om die reden vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Let daarbij wel op je privacy. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk op het verzoek.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij je  dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Wij wijzen je er graag op dat je ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Contactgegevens
Alprovi
Kruisboog 35
3905 TE VEENENDAAL

Tel. 0031-318 513142
E-mai: info@alprovi.nl

Contactpersoon voor privacy zaken:
Carola van Beek

Versie 8 februari 2020