Sensorische Integratie

Getoond 0-24 van 139
Getoond 0-24 van 139

Sensorische integratie of informatieverwerking betekent eigenlijk niet meer dan ‘zintuiglijk’: horen, proeven, ruiken, voelen. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Bij sommige kinderen werken de zintuigen niet goed samen. Ze hebben dan sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat heeft invloed op het gedrag: prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving niet goed waar, met als gevolg dat ze anders reageren op de omgeving.

Therapeuten, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten gebruiken allerlei spel- en oefenmaterialen dat de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleert, zoals de proprioceptie (houdings- en evenwichtsgevoel), vestibulair systeem, auditief systeem, tactiel systeem (tastzin), visuele systeem of reuk-smaakzin. Door te oefenen met bijvoorbeeld balansmaterialen, tast spelletjes, fijne en grove motoriek spelletjes, etc. kan een sensomotorische integratie probleem op een leuke manier behandeld worden. In deze categorie vindt u een breed assortiment aan materialen voor het behandelen van sensorische integratie problemen.